Teenused

Oleme konsultandid, aidates teha parimaid valikuid tehnoloogiasse investeerides.

Kavandame terviklahendusi optimaalse investeeringu ja vastutustundliku müügi põhimõttest lähtudes. Juhime projekte, võimaldades teil keskenduda oma põhitegevusele. Tagame standardipõhise teenindusprotsessi kõikidele lahendustele, mille oleme käivitanud.

Arendus

Terviklahenduste tulevikukindluse tagab plaanipärane tarkvara arendus, mille käigus arvestame kasutajatelt saabunud ettepanekuid ning realiseerime nende ühisosa uutes versioonides. Meie fookuses on järjepidev tarkvaraarendus, kuid oleme teostanud ka mitmeid meie valdkonna kompetentsiga seotud projektipõhiseid arendusi. Samuti oleme nõustanud teisi ettevõtteid kaubandus- ja teeninduseprotsesse puudutavates arenduse- ja integratsiooniprojektides.

Projektijuhtimine

Projekti kavandamise etapil sõnastame projekti peaeesmärgi ja määrame esmaste konsultatsioonide põhjal lahenduse kasutuselevõtuks vajalike tööde põhietapid ning mahud. Hindame arendus- ja integratsioonitööde vajadust, samuti konsultatsiooni, seadistuse ja paigaldustööde mahtusid.

Juhime projekte, võimaldades tellijal keskenduda oma põhitegevusele. Projektide juhtimiseks koostame projektiplaani, kus fikseerime kokku lepitud tööde tähtajad ja vastutajad. Oleme tihti peatöövõtja rollis, koordineerides mitmete koostööpartnerite töid.

Projektiplaan annab kogu projekti jooksul kõikidele osapooltele ülevaate tööde staatusest. Teame, et üheselt arusaadav ja hoolikalt läbi mõeldud projektiplaan on oluline eeldus, et käivitada terviklahendused tähtajaks ja eelarvet ületamata.

Tugiteenused

Me teenindame kasutajaid ja hooldame  IT- süsteeme. Järgides teeninduslepingus kokkulepitut, tagame standardipõhise teenindusprotsessi kõikidele lahendustele, mille oleme käivitanud. Teenindusprotsesse disainides lähtume valdkonna headest tavadest, enda aastatepikkusest kogemusest ning loomulikult klientide vajadustest.

Kliendiabi

Kasutajatel on võimalik abi saamiseks sisestada teade iseteenindusportaali, saata teade kirja teel või helistada. Panustame järjepidevalt monitooringu ja kaughalduse lahenduse täiustamisse, et avastada ja lahendada tõrked enne, kui need jõuavad mõjutada süsteemide kasutatavust.

IT-Express

IT-Express tiim tagab operatiivse kohapealse tugiteenuse (On-Site Support). Väljakutsete käigus lahendatakse enamik riistvara tõrgetest tulenevaid juhtumeid. Meie soovituste kohaselt ühtlustatud seadmepark lihtsustab asendusseadmete haldust ning kiirendab tekkinud tõrgete lahendamist. 

Tarkvara tugi

Olulisel kohal meie teenustes on tarkvara kasutamisega seotud konsultatsioon ja koolitus. Meie pädevad rakendustarkvara spetsialistid on valmis igapäevaselt kasutajaid teenindama ning teevad vajadusel muudatusi tarkvara seadistuses, reeglina kaughalduse vahendeid kasutades

IT-Infra tugi

IT-infrastruktuuri tugiteenused tagavad serverite, tööjaamade ja andmesidelahenduse turvalise ja töökindla toimimise. Meie administraatorid annavad kasutajatele nõu standardtarkvara küsimustes ning teevad IT-infrastruktuuri lahendustes vajalikud muudatused ja uuendused. 

Riistvara

Ootamatute rikete esinemisvõimaluse vähendamiseks ja riistvara pikema eluea tagamiseks teostame perioodilist proaktiivset hooldust. Korraldame kõikide kasutusel olevate seadmete remonditööd, tehes remondi ise või koostöös partnervõrgustikuga.